Kosteloos persoonlijk ontwikkeltraject: NL Leert Door

Per 1 augustus 2020 kun jij als werknemer, ZZP’r, flexwerker of als werkzoekende een beroep doen op een kosteloos ontwikkeladvies en tegemoetkoming in de kosten voor (online) scholing. Als onderdeel van het tweede steunpakket stelt de overheid hiervoor subsidie beschikbaar.

Wat houdt het ontwikkeladvies in:
Het ontwikkeladviestraject omvat gerichte interventies die resulteren in een ontwikkelplan
voor de korte- en langere termijn om jouw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

  • De volgende aandachtspunten komen aan de orde:
    jouw situatieschets, arbeidsmarktscan en bewustwording van jouw eigen situatie en
    toekomstperspectieven;
  • Jouw persoonsprofiel, waaronder: Competenties; Kwaliteiten; Vaardigheden; Eisen die jij stelt aan arbeidsuren, reistijd, locatie en dergelijke;
  • Jouw toekomstoriëntatie;
  • Advies over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties en zicht
    op instanties of websites waar kennis over deze zaken te vinden is.

Duur en contactfrequentie van het traject:
Het ontwikkeladviestraject omvat in totaal 4 uren en bestaat uit persoonlijke- en online
gesprekken.

Vertrouwelijkheid:
Alles wat we gedurende het ontwikkeladviestraject bespreken of aan elkaar schrijven, mits
niet in strijd met de wet, wordt door mij strikt vertrouwelijk behandeld.
Wat tijdens het ontwikkeladviestraject wordt besproken, blijft een zaak tussen jou en mij als loopbaanadviseur. Niemand wordt dus geïnformeerd over jouw deelname en de
resultaten van het ontwikkeladviestraject. Of je deelname aan dit traject bespreekt met jouw leidinggevende of werkgever is aan jou.

Onze werkrelatie:

Tijdens het ontwikkeladviestraject gaan we samen aan de slag om inzicht te krijgen in jezelf (sterke en zwakke punten), jouw kansen op de arbeidsmarkt en het vergroten van jouw kansen om zo de regie over jouw loopbaan in eigen handen te nemen.
Wat je van mij kunt verwachten is dat ik mijn kennis en ervaring inzet om jou hierin te
begeleiden en te adviseren.

Wat verwacht ik van jou?
Wat ik van jou verwacht is dat je met een open houding het ontwikkeladviestraject tegemoet treedt en inspanning levert om dit te laten slagen. Ik ga ervan uit dat jij zelf het beste weet wat goed voor jou is en dat je, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat je wilt. Als gevolg daarvan ben je ook zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt en ben je in persoon aanspreekbaar op je gedrag.

Wil jij je aanmelden voor dit traject of meer weten? Bel dan 06-50251102 of mail naar info@mindyourwork.nl.